USG płuc

Obecnie badania USG są szeroko i łatwo dostępne. Umożliwiają szybką diagnostykę problemów, z którymi zgłaszają się pacjenci. Badaniem, które zyskuje na popularności, jest USG płuc. Stanowi ono uzupełnienie badań rentgenowskich i jest ogólnodostępne. Badanie ultrasonograficzne płuc umożliwia dokładny wgląd w budowę klatki piersiowej oraz śródpiersia pacjenta.

Badanie USG płuc z powodzeniem stosowane jest od ponad trzydziestu lat. Pozwala ono na ocenę obecności płynu w jamie opłucnowej, jak również potwierdzenie bądź wykluczenie obrzęku płuc, zatorowości płuc oraz zmian zapalnych. W przypadku, w którym pacjent skarży się na uciążliwy i długotrwały kaszel, lub doznał urazu klatki piersiowej, niezbędne jest zdobycie skierowania na USG płuc. Przewlekłe bóle w klatce piersiowej, problemy podczas oddychania, a także krew pojawiająca się podczas kaszlu są wyraźnymi sygnałami, iż czas najwyższy udać się po skierowanie na badanie ultrasonograficzne płuc jak w SPORT MED – badanie ultrasonograficzne.

Badanie USG płuc jest obecnie szeroko wykorzystywane. Korzystają z niego lekarze zarówno w prywatnych, jak i państwowych ośrodkach szpitalnych. Badanie ultrasonograficzne płuc jest całkowicie nieinwazyjne i zupełnie bezpieczne, nie należy zatem obawiać się dyskomfortu podczas jego wykonywania. Podczas przeprowadzania badania pacjenci nie są narażeni na szkodliwe promieniowanie, tak jak jest w przypadku badania rentgenowskiego. Dlatego też badanie USG płuc jest zupełnie bezpieczne i może być przeprowadzane także u kobiet będących w ciąży. Nie istnieją żadne przeciwwskazania wiekowe, które świadczyłyby o niemożliwości wykonywania badania ultrasonograficznego – może być ono zatem wykonywane zarówno u osób w podeszłym wieku, jak i u noworodków.

Pacjent, który zgłasza się na badanie USG płuc zostanie poproszony o położenie się na plecach. Osoba wykonująca badanie smaruje badaną powierzchnię specjalnym żelem, a następnie przykłada do niej głowicę USG, monitorując obraz wyświetlający się na ekranie komputera, wyjaśnia lekarz z kliniki  SPORT MED.  Podczas przebiegu badania pacjent jak najbardziej może zadawać pytania, chcąc dowiedzieć się jak najwięcej. Po zakończeniu badania pacjent zostaje poinformowany o stanie swojego zdrowia i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, o kolejnych krokach, jakie będą podjęte w celu zastosowania leczenia.