Informacje dla biegaczy

Podajemy najważniejsze informacje dotyczące półmaratonu i Szybkiej 2.Prosimy zapoznajcie się z nimi:

Informator – TUTAJ

HarmonogramTUTAJ

Wzór upoważnienia do odbioru pakietu – TUTAJ